BESPREKING NIEUWE STATUTEN

9 februari 2020

Op de ledenvergadering van 7 oktober 2019 hebben de leden de akte van fusie goedgekeurd. In die akte zat ook de statutenwijziging. We hebben op de agenda van die ledenvergadering aangegeven dat goedkeuring gebeurt onder voorbehoud van de zienswijzen van de Kamer van Koophandel, de Rechtbank en de K.N.V.B.

Bij de Kamer van Koophandel is het fusievoorstel gedeponeerd en die deponering is gepubliceerd in de Telegraaf op 2 januari 2020. Er zijn bij de rechtbank geen reacties binnengekomen. De notaris heeft derhalve een verzoek ingediend bij de rechtbank om afgifte van de verklaring van non-verzet en heeft deze verkregen.

Over de nieuwe statuten heeft de K.N.V.B. opmerkingen gemaakt. De K.V.N.B. wil dat de nieuwe statuten worden aangepast op een aantal punten. Het zijn vooral wettelijke bepalingen die moeten worden toegevoegd. De notaris en de beide besturen hebben hier geen probleem mee. Mede omdat de statutenwijziging nodig is in verband met de fusie, moeten de leden dat nog een keer beoordelen. Indien de leden dan daarmee instemmen is het besluit van de fusie/statutenwijziging juridisch bevestigd/genomen. Het is dus een formaliteit.

Beide besturen geven de leden wel de gelegenheid over de gewijzigde statuten te spreken.

Op vrijdag 13 maart en maandag 30 maart 2020. Van 19.00 tot 19.30 uur. In ieder geval zullen op beide avonden de twee voorzitters aanwezig zijn. We doen het in twee keer zodat eventuele wijzigingsvoorstellen op de eerste bijeenkomst van de leden door de notaris kunnen worden beoordeeld en in de tweede bijeenkomst definitief worden afgehandeld. Beide bijeenkomsten vinden plaats in het sportcafé Den Elshof.

De gewijzigde statuten vindt u onder de volgende link.
Gewijzigde statuten

« Terug
© 2021 | CMS & webdesign by Dot72