Nieuwsjaartoespraak

7 januari 2020

Afgelopen zaterdag is de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie bij de Grolse Boys gehouden. Na de goedkeuring vanuit de gemeente voor de fusie kunnen wij zeggen dat dit ook de laatste zal zijn.

Alvorens de receptie begint is er eerst het boerenkooltoernooi. Met een grote deelname wordt er om half drie geloot voor de teams doormiddel van het trekken van een kaart. Al snel wordt duidelijk dat de Schoppen kaarten wel een “dreamteam” heeft opgeleverd.
Uiteraard is in deze meedoen belangrijker dan winnen, echter de schoppen weten dit toernooi te winnen met kort daarachter de klavers! Er is veel gelachen ondanks het regenachtige weer. Het mooiste doelpunt komt op naam van Arjan Paf die met een streep
van 20 meter de kruising heeft weten te vinden. Ook een pracht van een lob van Amir Haziri gooide hoge ogen.

Na het toernooi is het gezellig vertoeven in de kantine onder het genot van een drankje en natuurlijk stamppot met worst!
Het is voorzitter Harry Paf die een korte en krachtige toespraak houdt en daarbij een aantal leden huldigt voor hun 40 dan wel 50 jarige lidmaatschap.

Nadat iedereen goed heeft gegeten kijken wij terug op een zeer geslaagde middag!

Hieronder de nieuwjaarstoespraak van voorzitter Harry Paf
Goedemiddag leden van de Grolse Boys, partners en familieleden,

Welkom bij deze nieuwjaarsreceptie van onze vereniging. Allereerst wens ik jullie namens het bestuur van Grolse Boys een gezond, een gelukkig en een succesvol 2020 toe.
In deze toespraak wil ik zoals gebruikelijk enerzijds kort terugblikken op het afgelopen seizoen en anderzijds vooruitzien op het nieuwe jaar.

Kijken we naar het voetbal, dan is het opvallend dat we juist dit laatste seizoen naast het 35+ en het 45+ team met twee elftallen meedoen aan de competitie. En dan niet voor spek en bonen. Zo is ons 35+ team al kampioen geworden in de najaars competitie en staan beide zaterdag elftallen momenteel bovenaan in de zesde klasse. Wie had dat bij het begin van de competitie gedacht? We moeten zelfs rekening houden met een tweetal kampioenschappen
en ook is ons tweede elftal nog niet uitgespeeld in de beker.

Verder hebben we op initiatief van Ronald Wagendorp een Hollandse avond georganiseerd, die uitstekend verlopen is. De muziek sprak aan, de sfeer was prima, de gasten werkten overal goed aan mee en de omzet was ook nog goed, wat wel gunstig is voor dit dure laatste halve jaar.

Het oliebollentoernooi had ook dit jaar een redelijke opkomst. We willen Gerry Grooten nog hartelijk danken voor het bakken van de oliebollen. Ze heeft het dit jaar helemaal alleen gedaan, ofschoon Peter wel assistentie verleend heeft. Graag een applaus voor beiden.

Ook verliep ons traditionele kerstbingo uitstekend. Monique en Harry hadden voor de prijzen gezorgd en Hendrik deed zijn taak als bingomaster weer geweldig. Dank aan alle medewerkers.

De belangrijkste gebeurtenis van het afgelopen 3 maanden jaar is natuurlijk de bijzondere ledenvergadering waarin we gestemd hebben over onze toekomst en gekozen hebben voor een fusie met Grol. Inmiddels heeft ook de gemeenteraad ingestemd met de fusieplannen en de overnamesom van in totaal 320.000 euro is aangenomen. Over de aankoop van de grond met opstallen voor 170.000 euro was de gemeenteraad redelijk eenstemmig, maar het afkopen van onze jaarlijkse subsidie van 15.000,- voor in totaal 150.000,- euro had (begrijpelijk) meer voeten in de aarde, maar is door de gemeenteraad toch goed gekeurd.
Hiermee is de fusie dus een feit.

Wat staat er verder dit halve jaar rond de fusie nog te gebeuren?
We hebben 6 werkgroepen gevormd om de fusie voor te bereiden;
In deze werkgroepen zijn er steeds 2 projectleiders (1 van Grol en 1 van ons).
Deze projectleiders kunnen dan zelf eventueel aanvulling zoeken.
Projectgroep 1 (bestuurlijke en juridische zaken): Hans Scheinck enikzelf
Projectgroep 2: (financieel en ledenadministratie): Tom Hoffman enHendrik Warnar
Projectgroep 3: (kledinglijn en sponsoring): Erik Schuurmans enSander Wijgerink
Projectgroep 4: (voetbaltechnisch en faciliteiten) : Arjen Korenromp en Achmed Taouil /Dalibor Repija / Arjan Paf
Projectgroep 5: (Verduurzaming sportpark): Floris Geessink enBarry Janssen / Gino Kleverwal / Paul Wallerbos
Projectgroep 6: (Historie Grolse Boys): Hans van Halm enPeter Grooten/Bert de Hek

Alle projectgroepen zijn inmiddels al minstens 1 keer bij elkaar geweest. Het is de bedoeling, dat op 1 juli alle voorbereidingen rond zijn voor de definitieve intreding van de fusie.

Per 1 juli gaan de huidige leden van Grolse Boys over naar de nieuwe vereniging. Wil je
echter niet meegaan, dan zul je ons daarvan in kennis moeten stellen.
De ereleden van Grolse Boys gaan gewoon mee naar de fusie vereniging. Ook de jubilea gaan mee. De lidmaatschapsjaren bij Grolse Boys worden dan gewoon opgeteld bij die van Grol.

Maar voor de fusie op 1 juli helemaal ingetreden is, maken we het voetbalseizoen hier gewoon af. Ons eerste en tweede elftal proberen natuurlijk kampioen te worden en aan zo’n kampioenschap zullen we ook de nodige aandacht geven. Datzelfde geldt natuurlijk voor de bekercompetitie van ons tweede elftal.
Verder willen we ons zelfstandig bestaan van Grolse Boys afsluiten met een mooi feest voor alle leden en oud-leden met hun aanhang.
Dat feest staat gepland voor zaterdag 4 juli op ons complex. We verwachten vrij veel belangstelling en daarom zullen we waarschijnlijk een tent huren, die we dan plaatsen op het
eerste veld.

Als programma hebben we voorlopig het volgende staan:
- 14.30 tot 16.30 uur: voetbaltoernooi voor 7-tallen van leden en oud-leden.
- 17.00 tot 19.00 uur: nazit met een hapje eten m.m.v. de Timp
- 19.00 tot 20.00 uur: een film en fototentoonstelling over Grolse Boys
- 20.00 tot 24.00 uur: feest

Het is de bedoeling dat iedereen zich voor 18 maart 2020 aanmeldt voor het toernooi en het feest, want we moeten op tijd weten op hoeveel mensen we kunnen rekenen. Het zal een besloten feest zijn, dus iedereen zal zich op tijd moeten aanmelden.
Sander Wijgerink zal samen met Gino de aanmelding regelen. We zullen met name de oud- leden benaderen via de social media.
We zullen voor het eten na het toernooi 5 euro per persoon in rekening brengen, terwijl het feest (voorlopig/ik houd een slag om de arm) verder kosteloos zal zijn.

De samenwerking met de Groenlose Hengelsportvereniging verloopt nog steeds prima. We zijn wel benieuwd of de plannen voor een visvijver op ons complex doorgang zullen vinden. Het uitvoerende werk bij onze vereniging wordt door heel veel mensen gedaan, daarvoor natuurlijk onze dank.
Zonder verder namen te noemen, en dus het gevaar te lopen iemand te vergeten, wil ik toch
wel een aantal groepen mensen noemen:
- De maandagmorgen, dinsdagmorgen en vrijdagmorgenploegploeg,
- Het kantinepersoneel,
- De trainers en leiders,
- De terreinverzorgers
- De bestuursleden en functionarissen

De vrijwilligersmiddag voor al deze harde werkers zal dit jaar i.v.m. het eindfeest wat eerder in het seizoen gehouden worden en wel op zondagmiddag 19 april. Houden jullie alvast hier rekening mee? De uitnodigingen zullen we op tijd versturen.

Voor dat ik mijn toespraak afsluit, moet ik toch nog een paar mensen in het zonnetje zetten. Bij ons 70-jubileum zijn we begonnen met onze jubilarissen te huldigen met een speld. We
hebben ook nu weer een aantal jubilarissen.

Allereerst een lid dat nu al 40-jaar lid is van onze vereniging, namelijk Danny Vester. Danny is onder andere jaren scheidsrechter geweest. Danny, als je aanwezig bent, wil je naar voren
komen om de bijbehorende speld in ontvangst te nemen?

Dan hebben we 4 leden, die al vanaf 1970 lid zijn en nu dus hun 50-jarig jubileum vieren. Dat zijn achtereenvolgens Tonny Schartman, John Klein Nijenhuis, Berry en Henk Geurkink.
Tonny Schartman, onder andere jarenlang grensrechter bij de jeugd en senioren.
Berry Geurkink, je bent vaak mee op jeugdkamp geweest en ook vele jaren jeugdleider.
John Klein Nijenhuis is leider en bestuurslid bij de jeugd geweest.
Henk is de echte bestuurder onder jullie. Jarenlang was hij secretaris en penningmeester. Verder heeft hij de ledenadministratie verzorgd.

Hierbij wil ik het laten, want iedereen heeft onderhand honger. Iedereen die op welke wijze dan ook wat heeft gedaan voor de Grolse Boys wil ik hierbij namens het bestuur nogmaals bedanken en ik wens onszelf een sportief

« Terug
© 2021 | CMS & webdesign by Dot72