Uitnodiging bijzondere algemene ledenvergadering

19 september 2019

Aan de leden van de s.v. Grolse Boys

Wij nodigen u uit voor een bijzondere algemene ledenvergadering
op maandag 23 september 2019 in het clubgebouw op het Wilgenpark.

Op deze algemene ledenvergadering wordt het voorstel tot fusie met de s.v. Grol behandeld.

Voorafgaand aan deze ledenvergadering vindt om 20.00 uur eerst nog een informele ledenbijeenkomst plaats ter voorbereiding op de algemene ledenvergadering erna.

De AGENDA van de bijzondere algemene ledenvergadering is als volgt :
1. Opening en vaststelling agenda

2. Fusie-voorstel met toelichting
(voorstel staat op de website van de Grolse Boys en ligt ter inzage in het clubgebouw)

3. Samengestelde financiële positie van beide verenigingen
(Klik hier en ligt ter inzage in het clubgebouw)

4. Akte van fusie met daarin de statutenwijziging
(klk hier en ligt ter inzage in het clubgebouw)

Toelichting : indien de vergadering instemt met deze akte van fusie, keurt de vergadering ook de statutenwijziging goed en daarmee is het voorstel van fusie dan goedgekeurd.

Dit besluit wordt genomen onder voorbehoud van de zienswijzen van de Kamer van Koophandel, de Rechtbank en de K.N.V.B.

Bovendien zullen beide voorzitters de fusie-akte pas ondertekenen als er zekerheid is over de volledige financiële bijdrage van de gemeente Oost Gelre.

5. Afronding en sluiting

Namens het bestuur,
Gino Kleverwal, secretaris

« Terug
© 2021 | CMS & webdesign by Dot72