Nieuwjaarsreceptie Grolse Boys

12 januari 2017

Zaterdag 7 januari vond bij Grolse Boys het boerenkooltoernooi plaats als ook de nieuwjaarsreceptie.
Ondanks de slecht weer voorspellingen kwamen er toch nog ongeveer dertig voetballers naar het Wilgenpark om onderling de strijd aan te binden. Vier teams werden er gevormd en het team van hoofdtrainer Gerard Magendans wist, evenals bij het oliebollentoernooi, weer te winnen. Hieruit blijkt wel zijn voetbalinzicht en hoe hij voetballers weet aan te sturen.

Voorzitter Harry Paf begon dit jaar zijn nieuwjaarstoespraak met het memoreren van een aantal treurige zaken. Zo overleed oud voorzitter Henk Geurkink. Hij is in totaal 17 jaar voorzitter geweest
en stond bekend als een echte regelaar. Hij hamerde ook op zelfwerkzaamheid en hij was de oprichter en coördinator van de vrijwilligersgroep op maandagmorgen. Henk speelde ook een grote
rol bij de bouw van de kantine en later de uitbreiding met het jeugdhonk en de bestuurskamer.
Ook overleed Bea Brockotter, echtgenote van Henk Brockotter. Verder kreeg erelid Martin Jansen twee maal een herseninfarct, waarvan hij momenteel revalideert in het Roessingh.
Alle familieleden werd door hem veel sterkte toegewenst.

De diverse clubactiviteiten, zoals de kerstbingo, het oliebollentoernooi en het boerenkooltoernooi werden verder vermeld als positieve bijdragen voor een familieclub als Grolse Boys. Bij de
voetbalresultaten kwam aan de orde dat die zowel bij het eerste als het tweede wisselend waren, maar dat dit ook gebruikelijk is bij jonge selecties zoals nu bij de Boys het geval is. Er zit volgens
hoofdtrainer Gerard Magendans nog zo veel potentie in deze groep dat hij zijn contract bij Grolse Boys met nog een jaar verlengd heeft
. Daar waren zowel de spelers als het bestuur blij mee.

De goede resultaten van zowel het 35 plus als 45 plus team werden geroemd, want beide teams werden in het najaar in hun afdeling kampioen. Bij de jeugd deden beide elftallen, namelijk de jongens onder 13 en 15 het buiten verwachting uitstekend.

Daarnaast werden de diverse groepen vrijwilligers bedankt. Daarbij moeten we denken aan de maandagmorgen, de dinsdagmorgen en de vrijdagmorgenploeg, het kantinepersoneel, de leiders en trainers, de terreinverzorgers en de bestuursleden.

Grote plannen voor de toekomst zijn er niet direct. Wel wordt er gedacht om het damestoilet ook geschikt te maken voor minder validen. Het complex ziet er verder vrij goed uit.

In 2017 zal er verder wel veel gewerkt worden aan het voorbereiden van het 70-jarig jubileum in 2018. Zo is er een jubileumcommissie gevormd en wordt er gewerkt aan een jubileumboek met een 70-tal verhalen met bij passende foto’s.

Concrete plannen voor verdere samenwerking met andere clubs zijn er niet. Aan het einde van elk seizoen zal gekeken worden hoeveel elftallen er mee kunnen draaien in de competitie. Eventueel zal gekeken worden of een combinatie elftal met een andere vereniging een oplossing kan bieden.

De voorzitter gaf wel duidelijk aan dat een kleine zelfstandige vereniging wel betekent, dat veel werk door de leden zelf gedaan moet worden en dat hij er vertrouwen in heeft dat dit ook gebeurt.

Tenslotte werden er een aantal belangrijke data genoemd voor allerlei activiteiten, zoals een FIFA soccer toernooi voor eigen leden en een open toernooi voor iedereen. Het jeugdtoernooi dat op
zaterdag 27 mei plaatsvindt en het tweede lustrum van Boys in Rosso op zaterdag 18 maart.

Na afloop van de toespraak lieten de leden zich de boerenkool met (onder andere) worst zich goed smaken.

« Terug
© 2021 | CMS & webdesign by Dot72