Nieuwjaarstoespraak

9 januari 2013

Zaterdag 5 januari hield Grolse Boys haar boerenkooltoernooi en de daaraan gekopplede niewjaarsreceptie. Tijdens de receptie sprak de voorzitter Harry Paf de volgende woorden:

Goedemiddag leden van de Grolse Boys, partners en familieleden,

Welkom bij deze nieuwjaarsreceptie en allereerst wens ik jullie namens het bestuur van Grolse Boys een gezond, een gelukkig en een succesvol 2013 toe.
Ook dit jaar hebben we door het organiseren van veel extra activiteiten onze clubkas gespekt, zodat we nu weer een gezonde financiële basis hebben.
Zo hebben we weer een jeugd – en een seniorentoernooi georganiseerd, die beide prima zijn verlopen. Het jeugdtoernooi is niet direct bedoeld om er aan te verdienen, maar meer een activiteit voor de jeugdafdeling om zo het seizoen mooi af te ronden. Bovendien is het een activiteit die zeker kostendekkend is.
Het seniorentoernooi is ook prima verlopen. Prachtig weer, een prima organisatie en een prima omzet. Alleen de DJ na afloop sloeg niet aan. Het was bedoeld om het seizoen feestelijk af te sluiten, maar past toch niet zo goed bij een toernooi. Dit is een les voor de volgende keer.
Als vervolg hierop heeft de organisatie van Boys in Rosso daarom een Hollandse middag georganiseerd. Gepland op 8 december jl., maar door de totale afgelasting van de KNVB ivm het overlijden van de grensrechter Richard Nieuwenhuis heeft het bestuur van de Grolse Boys besloten deze niet door te laten gaan.
We willen nogmaals iedereen die meegeholpen heeft om beide toernooien te doen slagen bedanken.

De resultaten van ons eerste elftal waren wederom bewonderenswaardig. We hebben het gehele seizoen bovenin meegedraaid, alleen aan het eind zakten we terug en maakten we het spannend, maar we hebben toch weer nacompetitie bereikt. Ook nu doen we het weer prima en staan we op een mooie tweede plaats. Promotie naar de derde klasse zou mooi zijn, maar is geen heilig doel. Een goede sfeer binnen onze vereniging is belangrijk, maar verjonging van het eerste is ook nodig. Versterking van het eerste zal dit jaar hoe dan ook onze aandacht hebben.
Het tweede elftal had het afgelopen seizoen moeilijker. Door de verjonging misten we zo nu en dan de ervaring van de oudere spelers. De personele problemen bij het tweede elftal zijn dit seizoen zo hoog geworden dat we besloten hebben dit elftal voor de rest van dit seizoen terug te trekken uit de competitie.
Als oorzaken kunnen we noemen:
- Het tekort aan spelers bij het eerste door blessures , schorsingen en afzeggingen en daardoor doorschuiving van spelers.
- Het te gemakkelijk afzeggen van spelers in het algemeen bij het 1e, 2e en 3e.
- De beperkte beschikbaarheid van een aantal spelers (door diverse redenen)

Onze hoofdtrainer Raymond van der Heide heeft tijdens het oliebollentoernooi ons medegedeeld dat hij na afloop van dit seizoen wil stoppen bij de Boys. Hij is nu met zijn tweede periode bij de Boys bezig. Eerst van 2002 tot en met 2005, waarbij hij 1 keer met het elftal de nacompetitie gehaald heeft. In 2009 startte hij met zijn tweede periode hier, en in deze periode heeft hij al twee keer nacompetitie gehaald. Natuurlijk wil hij zijn werk hier graag afronden met een promotie naar de derde klasse. We hadden de intentie om nog een jaar met elkaar door te gaan, maar Raymond was toch bang dat het dan misschien net een jaar te lang zou zijn, en hij ziet in het jonge elftal van SV Harfsen weer een nieuwe uitdaging.
We respecteren de keuze van Raymond en gaan op zoek naar een nieuwe trainer die net als Raymond een stimulerende invloed heeft op het eerste team. Uiteraard is hierbij ook de inzet van alle spelers noodzakelijk om in die geest ook een nieuwe trainer te ondersteunen. We moeten immers samen de voetbalklus klaren en hopen daarbij nog nieuwe spelers te mogen verwelkomen.
Er zijn op dit moment ontwikkelingen betreffende invulling van de functie van een nieuwe trainer en we hopen binnenkort daar meer over te kunnen mededelen.

Het streven is wel heel duidelijk dat we volgend seizoen toch wel weer met drie teams gaan meedraaien in de competitie. Maar dat moet niet alleen het doel van het bestuur zijn, maar het doel van de gehele vereniging. Dus voor allen is niet alleen een taak weggelegd om voetballers te interesseren om bij ons te gaan voetballen, maar in de eerste plaats om zelf steeds de discipline te blijven opbrengen om op trainingen en zeker tijdens de competitiewedstrijden aanwezig te zijn. Spelers dienen zich bewust te zijn en te worden dat hun regelmatige afwezigheid betekent dat hun team daardoor in de problemen komt en een leider wordt opgezadeld met de soms onmogelijke taak om een team samen te stellen. Medespelers worden hierdoor ook gedupeerd en daardoor verdwijnt bij hen ook langzaam de motivatie om een fijn potje te voetballen.
Het 45+-team heeft inmiddels ook zijn plekje gevonden binnen onze vereniging. Met veel enthousiasme heeft dit team al diverse keren gespeeld in toernooiverband, zowel op ons eigen complex als elders. Voetballen op wat oudere leeftijd kan dus een zeer aangename bezigheid zijn, waarbij de derde helft ook zeker van belang is.

Martin Wagendorp was het afgelopen jaar de vrijwilliger van het jaar. Vooral door zijn inspanning hebben we in het verleden het derde elftal kunnen behouden. Het zou toch wel erg jammer zijn als al zijn werk definitief voor niets is geweest. Ook zijn werk op de dinsdag- en donderdagavond, tezamen met Harry Notten, wil ik hier nog eens vermelden. Daar is de laatste tijd nog bij gekomen het vele werk rond de verwarming. Martin is dus zijn titel als vrijwilliger van het jaar meer dan waard. (nog een applaus!)

De Groenlose Hengelsportvereniging heeft inmiddels een vaste plaats gekregen in ons clubgebouw en de samenwerking is prima. Dit jaar zullen we nog wel meer van hen merken, want ze vieren hun 75 jarig jubileum.

Onze kantine heeft het afgelopen seizoen prima gedraaid met dank aan alle medewerkers. De goede resultaten van ons eerste elftal hebben zeker hieraan bijgedragen, maar ook o.a. activiteiten als de beide toernooien en Boys in Rosso.

Na flink wat werk is nu de verlichting van het hoofdveld helemaal afgerond. Een zwaardere kabel naar het netwerk maakt het nu mogelijk om de verlichting van beide velden tegelijk te gebruiken en zelfs de frituurpan nog te kunnen aanzetten. Het is niet de bedoeling dat het hoofdveld een extra trainingsveld gaat worden. Vooral de wedstrijden die door de week gepland worden kunnen op het verlichte hoofdveld plaatsvinden, waarbij het trainingsveld beschikbaar blijft voor de trainingen. Het is nu al een paar keer gebleken dat dit een verbetering is. We moeten ons natuurlijk wel realiseren dat het niet een totaal nieuwe installatie is. Een zekering of een condensator kan het altijd begeven. Gelukkig hebben we dan Henk Ruikers bij de hand om alles door te meten en te herstellen. (Applaus).

Boys in Rosso heeft dit jaar voor de vijfde keer plaats gevonden en dus haar eerste lustrum gevierd. Met behulp van sponsoren zijn er speciale t-shirts gekocht en bedrukt voor de verkoop aan de bezoekers, wat extra opbrengsten meebracht. De sfeer was goed, de opkomst prima, de aankleding prachtig, een geweldig feest en uiteindelijk een prima omzet. Hierbij willen we de organisatie bedanken voor hun medewerking. We zijn benieuwd wat hun plannen zijn voor dit jaar.

We hebben nu voor het tweede jaar meegeholpen aan de organisatie van de Zwarte Cross om zo onze clubkast te spekken. Het eerste jaar hebben 15 mensen meegeholpen, maar dit jaar waren dat er al 25. Iedereen nogmaals bedankt.Inmiddels hangt de intekenlijst voor dit jaar al weer op het prikbord. We hopen dit jaar weer op een minstens even grote belangstelling en deelname.

Over het functioneren van onze jeugdafdeling zijn we best tevreden. Ook het jeugdbestuur heeft een minimale bezetting en moet alle zeilen bijzetten om alles goed te laten verlopen.

Het oprichten van een technische commissie was dan ook meer dan welkom. Het is echter wel jammer dat de plannen van de technische commissie op dit moment nog bij plannen zijn gebleven. Zo was o.a. het plan om meer werk te maken van waarden en normen en het gedrag in en rond het veld. Een onderwerp dat de laatste tijd nog meer aandacht in de voetbalwereld heeft gekregen. We zullen nu vanuit het bestuur proberen hier extra aandacht aan te besteden, maar eigenlijk moet dit niet nodig zijn, want mensen dienen zich bewust te zijn van hun eigen verantwoordelijkheid.
Het kampweekend vond dit jaar weer plaats op het Wilgenpark en dat is volgens de organisatie een goede keuze geweest. Ook hierbij een woord van dank aan de organisatie. Dit jaar zal het kamp wederom gehouden worden op ons eigen complex en wel in het weekend van 31 mei en 1 en 2 juni. Hopelijk kunnen we dan weer beschikken over onze tenten, want die zijn door de harde wind toen flink beschadigd.

Ons B-eftal is in de tweede helft van de competitie kampioen geworden in de vierde klasse. Dit seizoen spelen ze in de tweede klasse en is handhaven de doelstelling. De beperkte bezetting blijft daarbij wel een probleem.
De jeugdafdeling baart ons toch wel zorgen. Elk jaar zijn er aan het eind van het seizoen wel weer wat jongens die stoppen met voetbal, omdat ze geen zin meer hebben of een baantje hebben, of die overschrijving aanvragen. De basis is veelal wel vrij smal.

De verwachting is wel dat we volgend seizoen weer een F, E, D, C en B elftal zullen hebben. In hoeverre we daarbij gaan samenwerken met Grol moeten we nog bekijken.
Jammer is dat dit jaar niemand de taak van Barry en Kim t.a.v. de kalenderactie kon of wilde overnemen. Deze actie had toch wel een vaste plaats in Groenlo. Barry heeft al wel toegezegd dat hij het aankomend seizoen deze actie weer op zich wil nemen.

Het oliebollentoernooi, was dit jaar bij de jeugd wat minder bezet. Bij de senioren was de opkomst redelijk goed. De consumptie van de oliebollen was in ieder geval prima. In totaal zijn er meer dan 700 oliebollen gebakken door Arie Bragt en Harry Berentsen. Daarvoor nog onze dank.
Verder waren de Sinterklaas viering en de jeugdbingo geslaagde activiteiten.

Vanaf deze plaats wil ik iedereen nog bedanken die meehelpt onze jeugdafdeling goed draaiende te houden.

Dankwoord:
Zonder verder namen te noemen, en dus het gevaar te lopen iemand te vergeten, wil ik toch wel een aantal groepen mensen noemen:
- De maandagmorgenploeg, die niet opvalt binnen de vereniging, maar er steeds weer voor zorgt dat onze velden, de kantine en de kleedkamers er prima uitzien!
- Het kantinepersoneel, die er voor zorgen dat we op tijd ons natje en droogje krijgen.
- De leiders en trainers, die er voor zorgen dat alles op sportief gebied goed verloopt.
- De terreinverzorgers, die voorkomen dat we in een modderpoel lopen en zorgen dat ons complex er prachtig uitziet. Speciaal wil ik nog noemen de groep Grolsch vrijwilligers (Henk, Andre en Peter).
- De bestuursleden, functionarissen en de andere leden, die helpen de vereniging draaiende te houden.
Een applaus graag voor al deze mensen.
Plannen vanuit het bestuur voor het jaar 2013.
- De garage is inmiddels veranderd in ons ballen- en materialenhok. Dit is voornamelijk gedaan door onze Grolsch mensen (namen zijn hierboven al genoemd). Vanaf deze plaats nog bedankt heren! We werken nu met containers voor opslag van de ballen, wat prima werkt.
-Het volgende project van hen is de verbouwing van het ballenhok tot een verzorgingsruimte. De wandtegels en de vloertegels staan al klaar. Maar allereerst moet in kleedkamer 4 een hoek afgetimmerd worden om ruimte te maken voor opslag van de schoonmaak spullen.
-Door de komst van de TC hadden we verwacht dat het jeugd- en hoofdbestuur beter ondersteund zou gaan worden. Dat is niet echt gelukt. We hopen toch dat we dit het komende jaar nog voor elkaar krijgen.
-Onze energierekening is nog steeds vrij hoog, maar we willen voorlopig voorzichtig zijn met investeringen. Martin en Henk houden met een technische ervaring de boel nog steeds draaiende.
-Verbetering van onze website. We lopen wat achter met onze plannen hieromtrent. Momenteel wordt de laatste hand gezet aan de vernieuwing van onze site. Allen die hier bemoeienis mee hebben of hebben gehad, op welke wijze dan ook, hartelijk dank.
-Onze geluidsinstallatie buiten is vernieuwd maar binnen loopt alles nog niet zoals het moet. We gaan op korte termijn bekijken hoe we dit het best kunnen oplossen.
-We zullen proberen nog meer informatie per mail te verspreiden, dus zullen we onze mailbestanden nog meer moeten optimaliseren
-We moeten met zijn allen proberen ons nog beter te gedragen zowel binnen als buiten het veld. De KNVB is daar ook mee bezig en probeert o.a. door strafmaatregelen dat af te dwingen. Maar we moeten dat zelf ook willen, hetgeen tijdens wedstrijden betekent minder mensen rond de dug-out en binnen de afrastering en ons minder bemoeien met de arbitrage.
Voor de spelende leden geldt dat commentaar op de leiding niet alleen geld kost (boetes), maar ook veel gedonder en ergernis oplevert, wat doorwerkt in het eigen team, maar ook in lagere teams. Spelers moeten zich bewust worden dat o.a. door schorsingen medespelers en in het verlengde daarvan ook lagere teams gedupeerd worden. Ook begeleiders dienen zich ook te realiseren dat zij een voorbeeldfunctie hebben! Goed gedrag komt de goede naam van onze vereniging alleen maar ten goede.
-We gaan binnenkort verder overleggen met SV Grol om te zien hoe we in eerste instantie bij de jeugd kunnen samenwerken en hoe een samenwerking positief voor beide verenigingen kan uitwerken. Hierbij worden de meningen uit de enquête van de aanwezigen tijdens de ledenvergadering van 2012 uiteraard meegenomen.

Belangrijke data
-Het kampweekend wordt dit jaar weer gehouden op ons eigen sportcomplex en wel op 31 mei en 1 en 2 juni.
-Het Jeugdtoernooi voor de C en de B jeugd is dit jaar gepland op zaterdag 8 juni.
-Het Seniorentoernooi vindt na Pinksteren plaats en wel op zaterdag 25 mei..
-De vrijwilligersdag zal weer gedaan worden op een zondagmiddag. We zullen daar ook weer een activiteit aan koppelen. We hopen op goed weer. De datum is zondag 15 september?
- Dropping B en C op 19 januari a.s.
Hierbij wil ik het laten, want iedereen heeft onderhand honger. Nogmaals iedereen die op welke wijze dan ook wat heeft gedaan voor de Grolse Boys wil ik hierbij namens het bestuur nogmaals bedanken en ik wens onszelf een sportief geslaagd Nieuwjaar toe en verder iedereen een gezond en gelukkig 2013.

Verder proost en smakelijk eten.

« Terug
© 2021 | CMS & webdesign by Dot72