Petitie fietstunnel Kerkhoflaan

11 oktober 2012

In de laatste uitgave van de weekkrant Groenlose Gids hebt u kunnen lezen dat er actie wordt gevoerd tegen de inhoud c.q. invulling van het ontwerp trajectbesluit N18 en dat vooral met betrekking tot het onderdeel oversteek Kerkhoflaan nabij Lichtenvoorde.

Met het verantwoordelijke actiecomité zijn wij als bestuur van de Belangenvereniging Groenlo van mening dat de huidige oversteek in verband met levensgevaarlijke verkeerssituaties niet gehandhaafd kan en mag blijven.

Maar wij delen wel het standpunt dat daarvoor in de plaats gezorgd moet worden voor een eenvoudige tunnel ten behoeve van de vele fietsers en wandelaars en dat voor deze
noodzakelijke voorziening de bereidheid aan de dag wordt gelegd om de daarvoor benodigde financiële middelen vrij te maken.

De aanleg van een fietstunnel ter plaatse is van wezenlijk belang voor onvoorstelbaar vele passanten en dat zowel richting Lichtenvoorde en terug als richting Groenlo en terug.

Daarbij valt in de eerste plaats te denken aan al die jongeren uit de gehele gemeente en dus ook uit Groenlo die er gebruik van maken. En dan niet alleen aan de scholieren alleen, maar ook aan de in het weekend uitgaande jeugd, alsmede aan de sport bedrijvende jeugd en anderen.

Daarnaast willen wij in dit geval opkomen voor de belangen van al de senioren in de gehele gemeente Oost Gelre in het algemeen en die in Groenlo in het bijzonder, voor wie wandelend dan wel fietsend een tunnel ter plekke van wezenlijk belang is.

Het is daarom dat wij op u als leden en donateurs van de Belangenvereniging Groenlo een beroep doen om de petitie fietstunnel Kerkhoflaan te ondertekenen.

Wat dient u daarvoor te ondernemen?
U gaat op internet naar de website www.fietstunnel-kerkhoflaan.nl.
Vervolgens wijst alles zich vanzelf!

Daarvoor bij voorbaat dank!

Belangenvereniging Groenlo

« Terug
© 2021 | CMS & webdesign by Dot72