Jaarvergadering s.v. Grolse Boys

13 november 2011

Afgelopen donderdag 10 november heeft de jaarlijkse ledenvergadering van voetbalvereniging SV Grolse Boys plaatsgevonden.
De jaarvergadering staat met name in het teken van de positieve ontwikkeling, die de vereniging afgelopen seizoen heeft doorgemaakt en dat op diverse fronten. Door de voorzitter wordt teruggeblikt over de afgelopen periode.
Om de club financieel wat meer armslag te geven is afgelopen seizoen een aantal activiteiten ondernomen, waartoe o.a. behoren de organisatie van een jeugdtoernooi, seniorentoernooi en een sportmarkt. Deze activiteiten vielen samen met de promotiewedstrijden van het eerste elftal, wat enerzijds organisatorische problemen veroorzaakte, maar anderzijds ook zorgde voor een grote opkomst van het publiek en een prima omzet voor de kantine en dus de clubkas.

Wat de resultaten van de senioren betreft kan teruggezien worden op een goed seizoen. De resultaten van het eerste elftal waren bewonderenswaardig.
Na een slechte seizoenstart heeft het elftal zich onder leiding van Raymond van de Heide prima hersteld en bijna promotie naar de derde klasse bewerkstelligd.
Het tweede elftal deed voor het eerste elftal niet onder en behaalde de beker en werd bijna kampioen in hun klasse. Met de verjonging voor het komende seizoen zijn er nieuwe mogelijkheden. De bezetting van het derde elftal gaf afgelopen seizoen de nodige problemen, doch door de inzet van Martin Wagendorp is dit elftal voor de vereniging behouden gebleven. Momenteel is voor dit elftal het spelersbestand drastisch uitgebreid, o.a. door versterking van spelers uit het eerste elftal, dat mogelijk ook de resultaten ten goede komt.
De SV Grolse Boys heeft nu weer een prima basis voor drie seniorenelftallen.

Wat de jeugdafdeling betreft mag de vereniging zeker niet ontevreden zijn.
De A-jeugd is ook behouden gebleven voor de club, waarbij de spelers deels met dispensatie bij de B-jeugd spelen en deels zijn overgegaan naar de senioren. Bij de jeugd in het algemeen en met name bij de F-jeugd is er weer voldoende aanwas om de toekomst positief tegemoet te zien. De jeugdteams speelden allen in de derde of vierde klasse en de resultaten varieerden van een derde positie (C1 en D2) tot een 9e plaats (D1).

Ook het jaarlijkse kampweekend in Neede is mede door de inzet van veel vrijwilligers weer prima geslaagd, alsmede o.a. de kalenderactie en het oliebollentoernooi.
De voorzitter gaat in zijn terugblik ook nog even terug naar de inmiddels gerealiseerde verlichting van het hoofdveld. Mede door de inzet van een groot aantal leden en diverse sponsoren en de bijdrage vanuit het Rabo-coöperatiefonds is dit project gerealiseerd. De professionele presentatie voorafgaande aan de bekendmaking van de prijzen heeft naast het geldbedrag ook een prachtige video-camera opgeleverd.

De Groenlose Hengelsportvereniging heeft inmiddels haar draai gevonden bij de SV Grolse Boys. “Het Wilgenpark” is nu ook hun clubgebouw en de samenwerking tussen beide besturen verloopt prima.
Plannen vanuit het bestuur voor het seizoen 2011-2012 worden ook weergegeven. Zo zal het ballen- en materialenhok worden aangepakt en zal het energieverbruik worden onderzocht met daaraan vastgekoppeld mogelijke noodzakelijke investeringen. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan een verbetering van de website en de geluidsinstallatie op de velden.

Aandacht dient er ook te blijven voor versterking van het hoofd- en jeugdbestuur; de smalle basis van dit moment laat toch kwetsbaarheid zien. Optimalisering van de mailbestanden dient verder vorm te krijgen, waardoor de digitale communicatie verder kan worden ontwikkeld.
Ook zal vanuit het bestuur steeds de aandacht worden gevestigd op het gedrag van spelers, begeleiding en bezoekers, zowel binnen als buiten het veld.

Tijdens de vergadering worden een drietal vrijwilligers bedankt, die met hun activiteiten bij de club gaan stoppen. Hendrik Warnar is vanaf 1993 vrijwilliger, achtereenvolgens als lid van het hoofdbestuur (waarvan één jaar voorzitter), secretaris van het jeugdbestuur, leider, scheidsrechter, jeugdcoördinator en trainer van de E/F. Vanuit het bestuur wordt een geschenkenbon overhandigd.
Ook Bert de Hek stopt met zijn activiteiten bij de SV Grolse Boys. Naast diverse jaren lidmaatschap van het hoofdbestuur is hij jeugdleider geweest en leider van het eerste elftal. Ook voor hem is er een geschenkenbon. Peter Bragt neemt afscheid als leider bij de jeugd, omdat het vrijwilligerswerk niet meer te combineren valt met zijn werk. Voor zijn inzet is er ook een attentie.

De penningmeester doet vervolgens verslag van de financiële situatie van de vereniging. Na een mager seizoen 2009-2010 heeft de vereniging het seizoen 2010-2011 gelukkig met een positief saldo kunnen afsluiten. De kascontrole heeft kunnen constateren dat een correcte boekhouding wordt gevoerd.
De voorzitter bedankt tot slot allen die op welke wijze dan ook een vrijwillige bijdrage leveren aan alle werkzaamheden binnen de vereniging en bedankt allen voor hun aanwezigheid.

« Terug
© 2021 | CMS & webdesign by Dot72