Nieuwjaarstoespraak

10 januari 2010

Voorzitter Harry Paf stond in zijn nieuwjaarswens stil bij het recente verleden en de toekomst. Daarbij werden veel mensen bedankt, veel mensen succes gewenst en werd er natuurlijk gekeken naar de puike prestaties de afgelopen half jaar. Hier volgt de complete toespraak:

'Allereerst wil ik iedereen hier een voorspoedig en met name een gezond 2010 toewensen. Natuurlijk hopen we als voetbalvereniging ook op een goed resultaat van de diverse teams.

Bij een nieuwjaarswens hoort ook een terugblik.
Ongeveer 1,5 jaar geleden nam Henk Geurkink sr afscheid als voorzitter van onze vereniging. Daarvóór had hij mij al benaderd om zijn taak over te nemen, maar dat heb ik toen in verband met te drukke werkzaamheden op het Marianum, zoals het voorzitterschap van de MR en de jubileumcommissie, afgehouden.

Nico Kok was toen ondanks zijn drukke werkzaamheden op zijn werk en thuis bereid om de kar (tijdelijk) te trekken. Het hoofdbestuur bestond toen nog maar uit 4 personen, te weten Nico, Henk Jr, Bert en Randy. Natuurlijk liep niet alles op rolletjes, maar zij hebben toch geprobeerd het zo goed mogelijk te doen. Nico, bij de jaarvergadering heb ik je niet echt bedankt voor je werk, maar dat wil ik nu wel doen. Ik zal daar in de jaarvergadering nog op terugkomen.

Sinds oktober van dit jaar is het hoofdbestuur uitgebreid met Martine Jansen en mijzelf. Henk Jr. en Bert gaven al aan dat ze langzamerhand uit het hoofdbestuur wilden en bovendien hun werk bij Grolse Boys wilden beperken. Dit is iets echter iets sneller gegaan dan aanvankelijk gepland.

Henk jr. , je bent wel uit het hoofdbestuur gestapt maar hebt ons gelukkig niet helemaal in de steek gelaten, want je was toch bereid om de ledenadministratie voorlopig te blijven doen. Ik wil je namens de vereniging op dit moment alvast bedanken voor al het bestuurswerk dat je voor de Grolse Boys hebt gedaan, daar wil ik bij de jaarvergadering in oktober dit jaar nog op terug komen. We hopen verder natuurlijk wel dat we alsnog blijven profiteren van je goede connecties bij je werkgever .

Bert, jij zat in het hoofdbestuur met de functie van wedstrijdsecretaris, en was bovendien leider van ons eerste elftal. Je was ook onze contactpersoon bij de KNVB. Met beide functies ben je inmiddels getopt. Voor al het werk dat je vanuit die functies gedaan hebt, wil ik je namens de vereniging bedanken. Het bijbehorende bloemetje heb je inmiddels gekregen.
Bert verder nog bedankt dat je de afgelopen tijd nog steeds gefunctioneerd hebt als contactpersoon naar de KNVB en bovendien Radomir ingewerkt hebt als leider van ons eerste elftal. Ook je bereidheid om waar nodig toch nog bij te springen kunnen we erg waarderen.
Zoals jullie net gehoord hebben is Radomir Repia de opvolger van Bert als leider van ons eerste elftal. Onze nieuwe wedstrijdsecretaris is Arjen of te wel Corry Korenromp.
Beide bedankt voor jullie bereidheid om midden in het seizoen ons uit de nood te helpen en veel succes in jullie functie binnen de Grolse Boys.

Verder gaf Bart Smeets in november vrij onverwachts aan te willen stoppen als trainer en als speler bij de Grolse Boys. We begrijpen de situatie en wensen je veel succes toe bij je nieuwe job. We hopen en verwachten eigenlijk je toch wel weer terug te zien als speler bij onze club. Je weet dat je welkom bent. Je werk als trainer heb je prima gedaan. Je kunt dat wel zien aan de resultaten en het niveau van ons D elftal en D 7 tal. Vanaf deze plaats bedankt voor je werk bij de Grolse Boys. De jeugdafdeling heeft dat al in december op passende wijze laten blijken.
We zijn blij dat we ook voor Bart goede opvolgers hebben kunnen vinden. We hebben er veel vertrouwen in dat Rudy en Paullus , waardige opvolgers van Bart zullen zijn. In ieder geval veel succes daarmee.
Verder wil ik natuurlijk alle vrijwilligers bedanken, die op welke manier dan ook meegeholpen hebben de Grolse Boys draaiende te houden.

Zonder echt namen te noemen, en dus het gevaar te lopen iemand te vergeten, wil ik toch wel een aantal groepen mensen noemen.
- De maandagmorgenploeg, die er maar steeds weer voor zorgt dat onze velden, de kantine en de kleedkamers er prima uitzien.
- Hierbij horen natuurlijk ook de mensen die dat op andere momenten dan de maandagmorgen doen.
- Het kantinepersoneel, die er voor zorgen dat we op tijd ons drankje en hapje krijgen
- De leiders en trainers, die er voor zorgen dat alles op sportief gebied goed verloopt
- De bestuursleden, functionarissen en de andere leden, die helpen de vereniging draaiende te houden.
Een applaus graag voor al deze mensen.

Als er 1 ding is dat me opgevallen is bij mijn korte bestuursperiode, dan is het wel de grote groep vrijwilligers, die we al binnen onze vereniging hebben, maar die we ook nodig hebben. Bovendien kunnen we er nog meer mensen gebruiken maar daar kom ik zo op terug.

Op sportief gebied wil ik wijzen op
- Het kampioenschap van de B jeugd
- De goede resultaten van het eerste en het tweede
- De prestaties bij de jeugd, die veelal in de middenmoot staan.

Bij een nieuw jaar moet je natuurlijk ook vooruit kijken.
Op sportief gebied hopen we dat de goede resultaten van ons eerste team in de eerste helft van de competitie een goed vervolg krijgen in de tweede helft. Een goede deelname en inzet bij de training is dan wel erg belangrijk. Een gevaar is wel dat de winterstop onze huidige goede wedstrijdmentaliteit ondermijnd. Maar ik heb er vertrouwen in dat Raymond met zijn staf van Radimir en Jan Froeling, onze spelers voldoende zal weten te motiveren.
Het B elftal zal het in een hogere klasse wel zwaarder krijgen, maar dat is goed voor hun leerproces.
We gaan na de winterstop verder met 2 D elftallen, wat voor met name de E spelers best wel zwaar zal zijn.

Qua hoofdbestuur zitten we nu met een kleine groep , namelijk 4 personen, waarvan er drie zijn die niet al teveel bestuurservaring hebben op voetbalgebied, maar o.i. hebben we de boel redelijk draaiende gehouden en we bezinnen ons er op hoe we de bestuurstructuur nog kunnen verbeteren. Momenteel schuift elke vergadering Barry namens de jeugdafdeling even aan, bovendien betrekken we ook Monique regelmatig bij ons overleg.
Plannen maken is mooi, maar uitvoeren valt zeker voor zo’n kleine groep niet mee. Daarom zullen we ook zeker een beroep op jullie doen.

Zo willen we een enquete onder alle volwassen leden en de ouders van onze jeugdleden laten uitgaan, waarbij we o.a. de volgende vragen zullen stellen:
- Vanaf wanneer ben je al lid? Wanneer we daar zicht op hebben kunnen we ook zo nu en dan leden feliciteren met een verenigingsjubileum.
- Wat gaat er goed bij onze vereniging?
- Wat kan er beter?
- Wat is je beroep en kun je van daaruit misschien wat voor onze vereniging betekenen?
- Ben je genegen om onze vereniging te ondersteunen en op welke wijze zou je dat willen doen?

Mogelijkheden zijn dan:
- bestuurswerk bij de jeugd of de totale vereniging
- trainer of leider bij de jeugd
- recreatieve activiteiten bij vooral de jeugd
- zo nu en dan meehelpen in de kantine

Vooral bij de kantine kunnen we nog verdere hulp gebruiken.
Bij het begin van het seizoen zijn we begonnen om de bemensing van de kantine meer bij de gebruikers te leggen. Zo verzorgen de spelers van het eerste en het tweede de kantinediensten op de dinsdagavond. De donderdagavond wordt verzorgd door ons derde. De woensdagmiddag en de zaterdagmorgen willen we laten verzorgen door ouders van onze jeugdspelers.

We hopen verder dat onze site binnen zeer korte tijd helemaal draaiende zal zijn.

De KNVB heeft in november ons complex gekeurd en daar is ons complex best goed doorheen gekomen. Een aantal punten zijn inmiddels al verbeterd. We zoeken alleen nog een aantal sterke mensen die willen helpen onze Dug-outs te verplaatsen, want ze staan te dicht op het veld…..De velden hoeven nog niet op korte termijn rigoreus onderhanden worden genomen. Het is wel raadzaak meer de zijstroken van de velden te gebruiken.

Ten aanzien van ons complex willen we graag een uitbreiding van de verlichting van ons hoofdveld en een verbetering van onze koeling in de kantine. Met dit laatste zijn we al in een vergevorderd stadium.

Activiteiten die dit seizoen staan te gebeuren.
-Spooktocht voor de jeugd op zaterdag 23 januari gaat niet door. Nieuwe datum volgt nog.
-Het langzamerhand traditionele feest Boys in Rosso zal dit jaar weer ge organiseerd worden door Ivo en Arjan en wel op zaterdag 13 maart.
-Het feest voor de vrijwilligers zal dit jaar plaatsvinden op vrijdag 23 april
-Randy wil dit jaar weer een WK toto gaan organiseren. Informatie volgt
-Het kampweekend voor de jeugd. Binnenkort zullen de brieven gestuurd worden naar de leden en ouders.
- De kampioensreceptie voor ……………

Hierbij wil ik het laten, want iedereen heeft onderhand honger.
Nogmaals iedereen die op welke manier dan ook wat gedaan heeft voor de Grolse Boys bedankt en ik wens onszelf een sportief gelukkig nieuw jaar en verder iedereen namens de vereniging een gezond en voorpoedig Nieuwjaar.

Verder proost en smakelijk eten.'

« Terug
© 2021 | CMS & webdesign by Dot72