Grolse Boys genomineerd coöperatiefonds

20 juli 2011

Alle genomineerden voor het coöperatiefonds van Rabobank Achterhoek-Oost zijn bekend. Het gaat in totaal om tweeëndertig projecten en initiatieven, verdeeld over de zes afdelingen van Rabobank Achterhoek-Oost. Zij krijgen de kans om zich tijdens de jaarlijkse ledenavonden in het najaar te presenteren, met als doel een zo hoog mogelijke prijs uit het coöperatiefonds in de wacht te slepen. Het publiek bepaalt de verdeling van de prijzen. Het totale bedrag dat uitgekeerd zal worden, bedraagt € 200.000,-.

Afgelopen vrijdag eindigde een speciale stemronde waarin de leden van alle afdelingen hun stem konden uitbrengen op een project van hun keuze. Per afdeling heeft dit één winnaar opgeleverd die zich op de ledenavond mag presenteren. Eerder al selecteerde de ledenraad van elke afdeling vier tot vijf ingezonden projecten. In totaal heeft dit tweeëndertig genomineerde projecten opgeleverd.

Genomineerden voor de gemeente Oost Gelre:Groenlo
SV Grolse Boys: bijdrage in kosten verlichting van hoofdveld
Volksdansgroep 50+: aanschaf van een draadloze telefoon
Leo Harmonie: aanschaf instrumentarium voor kinderpercussiegroep ‘Snuffle’
Inter Nos: aanschaf zomertenue
Ziekenomroep Sound of Music: vernieuwing van de studio

Coöperatiefonds: leden beslissen
In het Coöperatiefonds stort Rabobank Achterhoek-Oost jaarlijks een deel van haar winst. Dat bedrag besteedt zij aan projecten die bijdragen aan het welzijn en de leefbaarheid van de regio. Iedere instelling zonder winstoogmerk komt voor een bijdrage uit het Coöperatiefonds in aanmerking. De ledenraadsleden nomineren één keer per jaar een aantal ingezonden projecten. Tijdens de lokale ledenbijeenkomsten in het najaar bepalen de leden welke bijdrage elk genomineerd project ontvangt.

Bron: Groenlosegids.nl

« Terug
© 2021 | CMS & webdesign by Dot72