Nieuwjaarswens 2010

9 januari 2011

Voorzitter Harry Paf wenst iedereen, namens het bestuur, een gezond en voorspoedig 2011. Zijn nieuwjaarstoespraak wordt hier verkort weergegeven.

Bij een nieuwjaarswens hoort ook een terugblik. Het vorige seizoen heeft ons eerste elftal een prima seizoen gedraaid. De eerste helft van dit seizoen waren de verwachtingen dan ook hoog en vielen de resultaten echter wat tegen. Hopelijk wordt er dit jaar een goede eindsprint ingezet.

Het tweede team eindigde vorig jaar op dezelfde plaats als ons eerste ,maar levert momenteel onder de bezielende leiding van Paulus uitstekend prestaties en doet mee om het kampioenschap. Het derde team was zorgenkindje, maar vooral door de inzet van Martin wagendorp en Harry Notten begint het elftal steeds beter te draaien.

Bij de jeugd is het B-team nu een A-team geworden. Voetballen doen ze bij vlagen goed. De C, D en E-teams presteren naar behoren. Bij de F-jes loopt het zo goed, dat de aanmeldingen binnenkort waarschijnlijk een tweede team mogelijk maken.

De rol van Martin Wagendorp en Harry Notten wil ik hier ook speciaal vermelden. Elke dinsdag- en donderdagavond beheren zij tijdens de training de kantine en zorgen er samen met de trainers van de senioren voor dat we elke zaterdag 3 elftallen kunnen opstellen.

Het aantal reacties op onze enquete viel wat tegen. Bovendien reageerden vooral de al actieve leden. Dus veel nieuwe mogelijkheden kwamen hier niet uit. We kregen wel een paar positieve reacties ten aanzien van functies bij de jeugd, dus we zullen nog wel enkele mensen benaderen.

Positief bij onze vereniging is volgens de respondenten vooral de goede en informele sfeer, de grote groep vrijwilligers en de goede jeugdactiviteiten. Kritiek was er op de openingstijden van de kantine, dat de poort niet altijd open is en de communicatie binnen de vereniging. Aan al deze punten is inmiddels gewerkt. Met name het gebruik van de site en de mailadressen heeft de communicatie al verbeterd.

Tijdens de jaarvergadering is aangegeven dat de financiƫle situatie van onze vereniging wel verbeterd kon worden. De op stapel staande vermindering van de gemeentelijke subsidie is dan zeker niet gunstig. Het behoud van het derde team is in dit kader zeker belangrijk. Verder proberen we de kosten zoveel mogelijk te drukken. Op gebied van de verzekeringen en het energieverbruik hebben we al goede resultaten kunnen behalen.

Verder is er een werkgroep o.l.v. Paulus samengesteld, die allerlei activiteiten gaan ontwikkelen om enerzijds de sfeer bij onze vereniging nog te verbeteren en anderzijds de inkomsten te vergroten. Zo is er een jeugdtoernooi op 21 mei en een seniorentoernooi op 28 mei gepland. Bij deze toernooien willen we ook diverse artikelen gaan verkopen waaronder tweedehands kleding.

Ook willen we volgend jaar het oliebollentoernooi uitbreiden met een grootschaliger verkoop van oliebollen. We hebben ons ook opgegeven om met een groep leden mee te helpen bij de Zwarte Cross in Lichtenvoorde. Het levert de club geld op en de vrijwilligers een vrijkaartje voor de volgende dag. Paulus heeft al een affiche gemaakt en we hopen dat veel leden zich hiervoor opgeven.

Verder hebben we bij de jaarvergadering het initiatief genomen om me te gaan spelen met de Sponsor Bingo loterij. Deze heet nu trouwens Vriendenloterij. Als iemand uit een groepje van 6 een prijs wint dan krijgen alle 6 vrienden die prijs. De kosten van die loterij is 2,05 Euro per week en bij het meespelen van 10 personen levert dat de vereniging al 615 Euro op jaarbasis op. Opgaveformulieren liggen op de bar.

De samenwerking met de Groenlose Hengelsport Vereniging verloopt prima. De GHV is zeer tevreden met onze accommodatie en past zich prima aan aan onze eigen activiteiten. De kantine werkzaamheden van onze kant zijn voor een belangrijk deel gedaan door mensen van het hoofdbestuur, maar we zullen in de toekomst daar wel meer leden bij moeten betrekken. Het levert ons namelijk wel belangrijke inkomsten op.

We vinden het verder nog steeds jammer dat we onze kantine niet mogen verhuren aan onze eigen leden. Dit mag alleen aan sportverenigingen en ten behoeve van sportactiviteiten. De gemeente biedt ons daartoe geen enkele mogelijkheid.

Natuurlijk wil ik alle vrijwilligers bedanken, die op welke manier dan ook Grolse Boys ondersteunen. Zonder verder namen te noemen, en dus het gevaar te lopen iemand te vergeten, wil ik toch wel een aantal groepen mensen noemen.

De maandagmorgenploeg, die er maar steeds weer voor zorgt dat onze velden, de kantine en de kleedkamers er prima uitzien. Hierbij horen natuurlijk ook de mensen die dat op andere momenten dan de maandagmorgen doen.

Het kantinepersoneel, die er voor zorgen dat we op tijd ons drankje en hapje krijgen.

De leiders, trainers en de medische staf, die er voor zorgen dat alles op sportief gebied goed verloopt.

De bestuursleden, functionarissen en de andere leden, die helpen de vereniging draaiende te houden. Een grote pluim voor al deze mensen.

Bij een nieuw jaar moet je natuurlijk ook vooruit kijken. Op sportief gebied hopen we dat het eerste team nog een inhaalrace zal maken en dat het tweede team mee zal blijven doen om het kampioenschap. Een goede trainingsopkomst, ook tijdens de winterstop, is daarvoor wel een eerste vereiste.

We hopen dat de sfeer bij het derde team positief blijft, waardoor dit team behouden blijft. De verdere verjonging van de selectie kan daarna in het nieuwe seizoen voor een verdere versterking zorgen van dit team.

Door de contractverlenging krijgt Raymond de kans om een verdere verjonging bij het eerste team door te voeren. Bij de jeugd hopen en verwachten we dat we lekker blijven meedraaien in de competitie.

Vorig jaar in mijn toespraak heb ik de wens uitgesproken om ons hoofdveld beter te verlichten en de onze koeling in de kantine te verbeteren. In de kantine staan nu drie nieuwe koelkasten en met de verlichting zijn we al een stap verder. De masten zijn met behulp van onze sponsor Rouwmaat al verwijderd van het tennispark en liggen nu al bij onze buurman Buiel. We hopen de masten te kunnen plaatsen aan het eind van het lopende seizoen, wanneer er toch onderhoud gepleegd moet worden aan onze velden.

Activiteiten die dit seizoen staan te gebeuren:
-Spooktocht voor de jeugd zal plaatsvinden eind januari of begin februari.
-Het langzamerhand traditionele feest Boys in Rosso zal dit jaar weer georganiseerd worden door Ivo en Arjan, met de steun van Mathijs, en wel op zaterdag 2 april. Er zal ook geprobeerd worden de jeugd er bij te betrekken.
-Het feest voor de vrijwilligers zal dit jaar plaatsvinden op vrijdag 29 april.
-Een jeugdtoernooi op 21 mei en een seniorentoernooi op 28 mei.
-Het kampweekend voor de jeugd vindt plaats in het eerste weekend van juni.

Nogmaals, iedereen die Grolse Boys op wat voor een manier ondersteund heeft wil hartelijk bedanken. En ik wens onszelf een sportief geslaagd 2011 toe!

« Terug
© 2021 | CMS & webdesign by Dot72