Verslag jaarvergadering 2010

8 oktober 2010

Afgelopen donderdag 7 oktober 2010 heeft in de kantine de jaarlijkse ledenvergadering van voetbalvereniging Grolse Boys plaatsgevonden. Uit alle geledingen zijn deze avond diverse leden en vrijwilligers aanwezig.

Voor een goed gevulde kantine schetst voorzitter Harry Paf de ontwikkelingen binnen de voetbalvereniging van het afgelopen jaar. Het bestuur heeft zich met name ten doel gesteld om de jeugd en de senioren dichter bij elkaar te brengen en voor de toekomst zal dit steeds een belangrijk punt van aandacht blijven.

De voorzitter vervolgt zijn toespraak met een korte terugblik over het afgelopen seizoen. De resultaten van het eerste elftal waren bewonderenswaardig. Het aantrekken van Raymond van der Heide als hoofdtrainer heeft zeker goed uitgepakt ten gunste van de sfeer en de passie binnen dit elftal. Het team heeft zelfs meegedaan voor een periodekampioenschap. Regelmaat in training is ook tijdens de winterstop zeer belangrijk gebleken. Ook het tweede team heeft redelijk gepresteerd. Helaas heeft het vierde team tijdens het afgelopen seizoen afgehaakt, omdat toch een aantal oudere spelers met actief voetbal zijn gestopt. Aandachtspunt blijft dat spelers zich niet te gemakkelijk voor wedstrijden en trainingen afmelden, zodat voor iedereen het speelgenot overeind blijft.

Van de jeugdteams heeft het B-elftal in de eerste helft van de competitie het kampioenschap behaald. Wat de jeugdafdeling betreft wordt opgemerkt dat het jeugdbestuur nog wel enige versterking kan gebruiken. De voorzitter bedankt allen die op welke wijze dan ook elke week een bijdrage leveren om alles bij de diverse teams in goede banen te leiden, zowel bij de jeugd- als bij de seniorenafdeling.

Afgelopen seizoen heeft de Groenlose Hengelsportvereniging bij de Grolse Boys aangeklopt om de mogelijkheden te bespreken tot huisvesting van hun vereniging op ’t Wilgenpark. Door de bouwontwikkelingen op het voormalige Grolsch-terrein is deze club hun onderkomen verloren. Goede gesprekken zijn er door beide besturen gevoerd, waardoor uiteindelijk de knoop is doorgehakt en waardoor de kantine van de Grolse Boys ook in de toekomst het clubhuis van de Groenlose Hengelsportvereniging zal zijn.

De kantine is een belangrijk onderdeel van de Grolse Boys en wordt gerund door vrijwilligers. Om hen beter op hun taak voor te bereiden is door een grote groep de cursus verantwoord alcoholgebruik gevolgd. Afgelopen jaar is er ook een enquête gehouden onder alle leden om te proberen het kader te versterken.

De voorzitter geeft aan dat sinds het begin van het seizoen in het hoofdbestuur een wijziging heeft plaatsgevonden, waardoor het bestuur nu van zes naar vier bestuursleden is gegaan. Een woord van dank wordt uitgesproken naar Bert de Hek en Henk Geurkink jr., die vanaf november vorig jaar geen deel meer uitmaken van het bestuur. Beide heren zijn nog wel op ander gebied werkzaam binnen de vereniging. Ook heeft het bestuur een aantal plannen, waarvan verbetering van de verlichting van het hoofdveld al in een vergevorderd stadium is en het belangrijkste punt om te verwezenlijken.

De Grolse Boys is ook trots op het grote aantal vrijwilligers dat de vereniging op dit moment telt; de voorzitter spreekt dan ook een woord van dank uit naar allen die op diverse terreinen zich inzetten voor de vereniging. Tijdens de vergadering wordt een aantal mensen in het zonnetje gezet, waaronder Hennie en Ullie Borkend, die 15 jaar als vrijwilliger in de kantine werkzaam zijn geweest en nu met deze werkzaamheden stoppen. Uit handen van de voorzitter ontvangen zij een attentie voor hun inzet in die periode.

Tijdens deze jaarvergadering wordt ook afscheid genomen van Monique Kleverwal, die na 28 jaar stopt met haar vrijwilligerswerk. Naast haar functie als kantinebeheerster heeft ze ook tal van andere activiteiten binnen de vereniging gedaan, ook voor de jeugdafdeling. Tijdens het 60-jarig jubileum van de vereniging in 2008 is ze al gedecoreerd voor haar inzet met de zilveren speld van de KNVB. Het bestuur heeft dan ook gemeend om haar tijdens deze jaarvergadering vanuit de Grolse Boys te belonen voor al haar werkzaamheden door haar het erelidmaatschap van de vereniging toe te kennen, waardoor zij de eerste vrouw wordt binnen de vereniging, die deze eer te beurt valt. Een bloemetje en ook een attentie ondersteunen de dank vanuit de Grolse Boys.

De penningmeester geeft vervolgens uitleg over de financiële situatie van de vereniging. De komende jaren zullen het zware jaren worden, zeker ook vanwege de ontwikkelingen die zich ook in gemeenteland voordoen, waardoor er voor verenigingen geen financieel gunstige tijden zullen aanbreken.

Voorzitter Harry Paf bedankt ter afsluiting iedereen voor het meedenken en de aanwezigheid, wenst alle teams veel succes toe en biedt ter afronding alle aanwezigen nog een consumptie aan.

« Terug
© 2021 | CMS & webdesign by Dot72