Uitnodiging jaarvergadering

24 september 2012

Beste Grolse Boys leden,

hierbij nodigen we jullie uit voor de jaarvergadering op maandag 1 oktober 2012, aanvang 20.00 uur, locatie: kantine s.v. Grolse Boys.
We hopen op een grote opkomst.

De agenda voor de jaarvergadering ziet er als volgt uit:
1. Opening
2. Vaststelen en goedkeruing van de notulen d.d. 10 november 2011
3. Algemene terugblik over het seizoen 2011-2012
4. Terugblik over het seizoen 2011-2012 voor de jeugdafdeling
5. Plannen vanuit het bestuur voor het seizoen 2012-2013
6. Bestuurszaken
7. Wasgeld
8. Jaarverslag penningmeester over het seizoen 2011-2012
9. Versalg kascommissie/benoeming nieuwe kascommissie
10. Samenwerking met de s.v. Grol
11. Rondvraag
12. Sluiting

Toelichting agendapunt nr.10
Iedereen zal inmiddels wel gehoord of gelezen hebben dat we in de Achterhoek steeds meer te maken krijgen met een vergrijzing van de bevolking. Deze vergrijzing heeft weer een ontgroening tot gevolg, wat betekent dat in onze regio het aantal kinderen absoluut flink zal dalen. Deze daling zal ook voor het ledenaantal van de jeugdafdelingen van alle sport-verenigingen ongunstige gevolgen hebben. Concurrentie tussen de diverse sport-verenigingen is van alle tijd, maar een verdergaande concurrentie tussen de jeugdafdelingen van twee voetbalverenigingen in een relatief klein stadje als Groenlo, zal zonder meer negatief doorwerken voor beide verenigingen. Zeker over een termijn van 5 tot 10 jaar. We willen dit niet afwachten en op de veranderende situatie inspelen.

De s.v. Grol heeft het initiatief genomen voor een oriënterend gesprek over de toekomst van onze voetbalverenigingen. Speciale aandacht ging daarbij natuurlijk uit naar de jeugd-afdelingen.

We hebben afgesproken dat we –na overleg met onze leden– verder met elkaar in gesprek gaan met als onderwerpen: samenwerking en de toekomst van het voetbal in Groenlo. In die volgorde zullen we de gesprekken aangaan. Het ligt voor de hand dat we ons in het begin zullen concentreren op samenwerking bij de jeugd.

We houden bij de besprekingen wel alle opties open. Ook die van een eventuele fusie. We nemen daarvoor wel echter een aantal jaren de tijd om het één en ander uit te werken en te bespreken. De besturen zullen zo nodig de leden regelmatig op de hoogte houden van de voortgang van die besprekingen.

Uiteindelijk zijn het de leden die beslissen over die toekomst.

Tijdens de jaarvergadering op 1 oktober a.s. zullen we dit punt nader toelichten en eventuele vragen van uw kant beantwoorden. Veel nieuws zal er echter nog niet zijn, omdat er slechts één oriënterend gesprek is geweest. Wel zijn beide besturen benieuwd naar uw reacties en ideeën en het is dus van groot belang dat u uw mening laat horen over de toekomst van het voetbal in Groenlo.

Bestuur s.v. Grolse Boys

« Terug
© 2021 | CMS & webdesign by Dot72