Nieuwjaarsreceptie 2012

10 januari 2012

Zaterdag 7 januari hield Grolse Boys haar nieuwjaarsreceptie. Er werd om twee uur begonnen met een voetbaltoernooitje voor de B –jeugd en de senioren. Ondanks het slechte weer waren er veel spelers, die weer zin hadden om na de feestdagen weer actief te worden. Later werd hun aantal nog aangevuld met andere belangstellenden. Een onderdeel van de nieuwjaarsreceptie is natuurlijk een toespraak van de voorzitter met een terugblik op het oude jaar en een vooruitzicht op 2012. Maar allereerst wenste hij de leden en hun familieleden en relaties allereerst een gezond, een gelukkig en succesvol 2012 toe.

Zo memoreerde Harry Paf in zijn toespraak, dat afgelopen jaar afgesloten is met een positief financieel resultaat. Daaraan is wel met zijn allen hard gewerkt. Zo werden er een aantal activiteiten georganiseerd, die enerzijds de sfeer in de vereniging verbeterd en anderzijds de clubkas gespekt hebben. Hierbij valt te vermelden het organiseren van een jeugd – en een seniorentoernooi, die beide samenvielen met de promotiewedstrijden van het eerste elftal, wat de organisatie wel bemoeilijkte maar ook extra gunstige financiële resultaten opleverde door de grote opkomst van het publiek. De daarbij georganiseerde sportmarkt is ook prima verlopen, want alles was bij het jeugdtoernooi al uitverkocht. Voor het eerst heeft een groep namens de Grolse Boys meegeholpen aan de Zwarte Cross, wat voor de clubkas natuurlijk een positief effect had. De inschrijving voor dit jaar staat weer open. Men hoopt dit jaar op een nog grotere deelname dan het afgelopen jaar.

Sportief gezien waren de resultaten van het eerste en het tweede elftal prima. Het eerste elftal heeft zich vorig seizoen na een slechte seizoenstart prima hersteld en bijna promotie naar de derde klasse bewerkstelligt. Het zou mooi zijn om het dit jaar wel waar te maken. De resultaten van dit seizoen zijn wisselend, maar men staat toch maar op de tweede plaats in de huidige competitie. Belangrijk is om er direct na de winterstop weer goed tegen aan te gaan. De trainingsopkomst zou volgens de voorzitter wat beter mogen zijn.
Het tweede elftal behaalde zelfs de beker en werd bijna kampioen. Met de verjonging van dit jaar zijn er nieuwe mogelijkheden. Het gebrek aan ervaring levert dit jaar wel wat wissende uitslagen op, maar dat hoort bij een verjongingstraject.
Het derde elftal is met name door de inzet van Martin Wagendorp behouden gebleven. Met de versterking vanuit het eerste elftal zijn de resultaten dit seizoen beduidend beter. Grolse Boys heeft nu een prima basis voor drie seniorenelftallen.
Over het functioneren van de jeugdafdeling is men tevreden. Ondanks de minimale bezetting van het jeugdbestuur is alles goed verlopen. Qua jeugdleden mag Grolse Boys zeker niet ontevreden zijn, want de A-jeugd is behouden gebleven. Zij spelen nu met dispensatie bij de B-jeugd of de senioren. Bij de jeugd in het algemeen en bij de F-jeugd in het bijzonder is er weer voldoende aanwas.
Het kampweekend in Neede is mede door de inzet van veel vrijwilligers prima geslaagd. Dit jaar zal het kampweekend weer op ons eigen sportpark plaatsvinden en wel in het tweede weekend van juni. De kalenderactie, het oliebollentoernooi en de Sinterklaasviering waren geslaagde activiteiten.

De Groenlose Hengelsportvereniging heeft inmiddels een vaste plaats gekregen in het clubgebouw en de samenwerking met hen is prima.
De kantine heeft onder leiding van Ria Nuchter het afgelopen seizoen prima gedraaid, wat natuurlijk ook met de goede resultaten van het eerste en tweede elftal te maken heeft, evenals met de beide toernooien en Boys in Rosso.
Harry bedankte ook nog eens iedereen, die meegeholpen heeft om de verlichting van het hoofdveld te realiseren. Met name werd Henk Ruikers vermeld, die het technische deel voor zijn rekening genomen heeft. Mooi om te vermelden is, dat men dit gehele project door de inzet van veel vrijwilligers vrijwel kostenvrij voor elkaar gekregen hebben, oftewel dat de inkomsten van het RABO coöperatiefonds de onkosten ongeveer gedekt hebben. Een extra winstpunt is natuurlijk nog de videocamera, die de presentatie van Paulus Maessen en Jasper de Kinkelder opgeleverd heeft. Er wordt momenteel hier al flink gebruik van gemaakt, wat wel blijkt uit de diverse filmpjes op You Tube.
De jaarlijkse Bingo en het oliebollentoernooi zijn onder grote belangstelling verlopen. Er zijn dit jaar door Arie Bragt en Harry Berentsen een kleine 1000 oliebollen gebakken, waarvan de helft ongeveer verkocht is.
Natuurlijk bedankte de voorzitter allerlei groeperingen binnen de vereniging, zoals de maandagmorgenploeg, die er voor zorgt dat de velden, de kantine en de kleedkamers er prima uitzien. Verder werden de leiders en de trainers, het kantinepersoneel, de terreinverzorgers en de bestuurders en de functionarissen bedankt, die allen helpen de vereniging draaiende te houden.

Plannen voor het seizoen 2011-2012.
-Van de huidige materialenruimte een verzorgingscentrum maken. De garage wordt na een opknapbeurt en na isolatie omgebouwd tot het “ballen- en materialenhok”.
-Versterking van de organisatie van de vereniging. Michelle Kolkman heeft al aangeboden te helpen.
-De energierekening omlaag brengen door eventueel nieuwe investeringen te doen in het ketelhuis.
-Een nog verdere verbetering van de website en de geluidsinstallatie.
-Om zoveel mogelijk iedere vrijwilliger gelijk te behandelen zal de vereniging het geven van attenties bij allerlei gelegenheden beperken. Iedere vrijwilliger zal als dank uitgenodigd worden voor de vrijwilligersdag op zondag 16 september.

Natuurlijk zullen zo nodig bij de jaarvergadering vrijwilligers op passende wijze bedankt worden.
Harry deed ook een oproep naar alle leden om zich nog beter te gedragen binnen het veld en langs de lijn. De KNVB is daar ook mee bezig en probeert o.a. door strafmaatregelen dat af te dwingen. Maar het moet eigenlijk vanuit de vereniging zelf komen. Ook werd er een oproep gedaan naar de begeleiders om een goed voorbeeld te geven.

Grolse Boys kan nog vrijwilligers gebruiken voor trainingen en voor activiteiten op het sportpark op de zaterdag.
Tenslotte werden er een aantal belangrijke data vermeld, zoals :
-24 maart de feestavond Boys in Rosso, die dit jaar voor de 5e keer gehouden wordt.
-8,9 en 10 juni het kampweekend voor de jeugd op het Wilgenpark
-26 mei het jeugdtoernooi voor de C en de D jeugd
- 2 juni het seniorentoernooi en de feestelijke afsluiting van het voetbalseizoen 2011-2012
-zondag 16 september de vrijwilligersdag

Na een laatste dankwoord aan alle vrijwilligers en een toost op het nieuwe jaar, werd de traditionele boerenkool met worst opgediend en werd er onder genot van een drankje nog lang nagekaart.

« Terug
© 2021 | CMS & webdesign by Dot72